Prosjekter

Ottes vei 8-10, Nesøya -2 mannsboligHustype - Nordvåg

Astrid Skaresvei 45, ÅrosHustype - Marianne

Andre ferdigstillte boliger